Riksu 66 ry:n säännöt

Hyväksytty perustamiskokouksessa 9.6.2015

§ 1

Yhdistyksen tarkoituksena on Riihimäen ja sen lähiseudun populaari- ja rock-musiikin perinteen ja tulevaisuuden vaaliminen. Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäki ja sen toimintakieli on suomi.


§ 2

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää populaari- ja rock-musiikkiin liittyviä juhlatilaisuuksia, näyttelyjä, keräyksiä, myyjäisiä ja kampanjoita sekä julkaista tiedotusmateriaalia ja lehtiä painettuina tai verkossa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi myös ottaa vastaan taloudellista tukea ja lahjoituksia. Yhdistys on kuitenkin voittoa tavoittelematon.


§ 3

Yhdistyksen hallitus päättää myös vuosittain jaettavan Riihimäki Rock Hall of Fame -kunniakirjan jakamisesta yhdelle tai useammalle henkilölle, jotka ovat persoonallisella ja tinkimättömällä tavalla vaikuttaneet alan elinvoimaisuuteen ja kehittymiseen. Taloudellisen tilanteen niin salliessa yhdistys voi myös
myöntää stipendejä.


§ 4

Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous hyväksyy menneen kauden tilinpäätöksen, tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapaudet hallituksen jäsenille. Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden ja talousarvion tulevalle kaudelle.

Vuosikokous nimittää hallituksen jäsenet (4-6) ja hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot. Vuosikokous tekee päätöksensä läsnä olevien, jäsenvelvollisuutensa hoitaneiden, jäsenten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtaja.


§ 5

Vuosikokouksen välillä päätösvaltaa käyttää hallitus, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus tekee päätöksensä läsnä olevien jäsenten enemmistöllä. Kokous on päätösvaltainen kun hallituksen enemmistö on paikalla. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtaja. Hallitus voi nimittää yhdistykselle taloudenhoitajan ja toiminnanjohtajan.


§ 6

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Jäsenyyden hyväksyy hallitus. Kullakin jäsenmaksunsa maksaneella on oikeus osallistua ja käyttää yhtä ääntä vuosikokouksessa.


§ 7

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


§ 8

Vuosikokouksen ajankohdasta päättää hallitus. Jäsenille ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu kokoukseen tehdään yhdistyksen verkkosivuilla.


§ 9

Vuosikokous voi lakkauttaa yhdistyksen toiminnan yksinkertaisella enemmistöllä. Tuolloin yhdistyksellä mahdolliset olevat varat luovutetaan Riihimäen seudulla toimiville hyväntekeväisyysjärjestöille.


§ 10

Kaikilta muilta osin yhdistys noudattaa Suomessa kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.